Reproduktor v přední části davu

Závěrečná konference

Příběh krajského akčního plánování

Praha, Hotel Duo                     Konference už proběhla
22. září 2021

Konference

Ohlédnutí za minulostí a pohled dál
22. září 2021
9:00
Praha
Hotel Duo
Vítejte v příběhu krajského akčního plánování

Odpovíme si na otázky Co je krajské akční plánování? Proč by měly školy a kraje plánovat? Proč by měly být plány škol a krajů provázány? Jak jsme na to šli? ...

 

Hlavní hrdinové: 
  • Kraje – realizační týmy v každém ze 14 krajů ČR, jejich krajské akční plány a desítky zajímavých projektů  na vzdělávání pedagogů, studentů a na podporu spolupráce všech, kterým jde o rozvoj škol v regionu

  • Školy – více než 1000 středních škol a vyšších odborných škol, které vědí, co chtějí, jak toho dosáhnout a při naplňování svých školních akčních plánů už mají kus cesty za sebou

  • Projekt P-KAP – pracovníci projektu, kteří všem výše jmenovaným už 6 let poskytují pomoc v podobě aktualizovaných dat potřebných pro plánování, metodickou podporu a přímou pomoc osobně i online. 

 

Jak jsme na to šli?

I přes nelehké začátky jsme nastavili komunikaci mezi školami a kraji, sjednotili jsme terminologii. Naši garanti strávili hodiny v terénu na školách a v krajích a pomáhali vytvářet krajské a školní akční plány. To vše bylo podpořeno datovými šetřeními na školách. Děkujeme školám, že se zapojily.

Co jsme se dozvěděli a naučili?

Příběhy určování priorit, stanovování cílů, hledání a nacházení partnerů i financí, příběhy vedení, spolupráce, příběhy adaptace, opuštění komfortní zóny, sebereflexe a hodnocení

 

A co dál?

Jak rozehrajeme příběh budoucnosti krajského akčního plánování? Využijeme potenciál strategického řízení a zkušenosti s akčním plánováním? Napoví závěrečná panelová diskuse se zástupci ministerstva školství, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu i krajů.

 
 

Program

  9:00 Registrace

  9:20 Zahájení: O PKAP – Irena Fričová, P-KAP

  9:40 Příběhy garantů oblastí intervence: 

Změny v přímém přenosu – tradiční obory v digitálním světě – Martina Kaňáková, Marie Vaněčková, P-KAP

10:00 Příběh datové podpory: 

Jakou roli hraje dotazníkové šetření – Hana Novotná, P-KAP

10:20 Příběhy škol a jejich školních akčních plánů:   

Kritérium hodnocení: minimálně polovina školy je ve škole – akční plánování v době (post)covidové – Pavel Vlach, Gymnázium a SOŠ Rokycany

Slasti a strasti tvorby a realizace ŠAP – Jana Marková, SŠ Brno, Charbulova

11:00 Přestávka

11:20 Příběhy našich garantů v krajích

Plzeňský kraj: Spolupráce s realizačními týmy KAP očima odborného garanta - Pavla Chocholová, P-KAP

Kraj Vysočina: Plánování jako cesta k moderní škole   – Iveta Nemjová, P-KAP,  Jana Rudelová – SŠOS SČMSD Žďár nad Sázavou, Jiří Forman – OA a HŠ Havlíčkův Brod  

11:40 Příběhy krajů - Spolupráce KAP a MAP 

Lenka Baťová a Radovan Výsmek za realizační tým KAP Zlínského kraje

12:00 Příběh implementace KAP

Erika Dittrichová za projekty KAP v Jihomoravském kraji      

12:20 Oběd

13:15 Příběhy budoucnosti

NPI a akční plánování očima ředitele – Ivo Jupa, NPI     

14:00 Diskusní panel

V panelu k dalšímu využití AP ve vzdělávání budou diskutovat zástupci MŠMT, ČŠI, Strategie 2030+, NPI, P-KAP, krajů 

15:00   Diskuse a networking   

PREZENTACE ÚČINKUJÍCÍCH

 

Vystupující

Koho uvidíte
 
pozadí wix.jpg

O PKAP

Co je PKAP
SDÍLÍME VIZE, HLEDÁME CESTY
Podpora krajského akčního plánování: 2016–2021

P-KAP je systémovým projektem Evropských strukturálních a investičních fondů, jehož nositelem je Národní pedagogický institut České republiky.

 

Cíle projektu:

Aktivity směřující k cílovým skupinám projektu:

 

Metodická podpora všem krajům a zapojeným středním a vyšším odborným školámPoskytují ji dvě skupiny garantů: Garanti intervencí – odborníci na jednotlivé tematické oblasti, kteří zpracovávají jejich pojetí, zahraniční i tuzemské vývojové trendy, možnosti a cesty rozvoje dané oblasti. Odborní garanti v krajích – jsou v úzkém osobním kontaktu s jednotlivými aktéry krajského akčního plánování, poskytují jim přímou metodickou pomoc a poradenství.

 

Datová opora všem plánujícím subjektům

Analytici projektu uskutečnili v průběhu 7 let tři celorepubliková šetření potřeb SŠ a VOŠ. Vyhodnocení dotazníkového šetření dává každé škole individualizovanou zpětnou vazbou o úrovni jejího rozvoje v tematických oblastech akčního plánování v čase. Krajům analytický tým projektu kontinuálně dodává agregovaná data ze všech škol v kraji podle jednotlivých tematických oblastí i celorepublikové srovnání.

Mapování stavu společného vzdělávání na středních školách

Mapování stavu inkluze probíhá formou polostrukturovaných rozhovorů ve školách. Jeho výstupem je jak adresné doporučení pro danou školu, tak souhrnná zpráva o stavu společného vzdělávání na středních školách v kraji a doporučení k jeho rozvoji, kterou zpracovávají garanti inkluze.

vice o projektu

14

1006

920

88

Krajů
Středních škol
Školních akčních plánů
Plánů aktivit